Tom 16 (2014)

Artykuły

Wstęp
16, 2014, Strony 9 - 12
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Szara strefa w gospodarce Ukrainy
16, 2014, Strony 15 - 27
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prawne i ekonomiczne aspekty relacji gospodarczych Polski i Ukrainy w latach 1991−2008
16, 2014, Strony 29 - 41
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Refleksja nad projektem kodeksu urbanistyczno-budowlanego
16, 2014, Strony 43 - 59
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Umowa o pracę na czas określony — postulaty de lege ferenda
16, 2014, Strony 61 - 72
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O kwestii niezależności i transparentności w zawodzie biegłego rewidenta
16, 2014, Strony 73 - 83
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
United States policy towards the International Criminal Court. Selected legal issues
16, 2014, Strony 85 - 93
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wolność w myśli Augustyna Wróblewskiego
16, 2014, Strony 95 - 105
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kilka uwag o problematyce komunikatywności tekstów prawnych
16, 2014, Strony 107 - 124
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kodeksowe i pozakodeksowe określenie sankcji karnych związanych z penalizacją przestępstw korupcyjnych
16, 2014, Strony 125 - 137
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kilka uwag o problematyce kryminalizacji nadużycia zaufania w świetle współczesnej nauki zarządzania
16, 2014, Strony 139 - 152
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Radykalne ugrupowania polityczne w Galicji na przykładzie ruchu ludowego i socjalistycznego
16, 2014, Strony 153 - 167
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Orzekanie merytoryczne sądów administracyjnych
16, 2014, Strony 169 - 179
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kryteria konwergencji — dokąd zmierza Unia Europejska
16, 2014, Strony 183 - 200
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Katarzyna Kokocińska, Prawny mechanizm prowadzenia polityki rozwoju w zdecentralizowanych strukturach władzy publicznej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2014, ss. 309
16, 2014, Strony 201 - 204
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zjawiska kryzysowe — geneza i wyzwania dla państwa w ujęciu Wincentego Stysia
16, 2014, Strony 205 - 215
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Strony redakcyjne i spis treści
16, 2014, Strony 1 - 7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF