Artykuły:
Recenzja: Dwa komunitaryzmy [Witold M. Nowak, "Spór o nowoczesność w poglądach Charlesa Taylora i Alasdaira MacIntyre’a. Analiza krytyczna"]
Studia Philosophica Wratislaviensia, , Strony
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Obywatelstwo i cnota [Kazimierz Dziubka, "Obywatelskość jako virtú podmiotu demokracji"]
Studia Philosophica Wratislaviensia, , Strony
Pobierz artykuł PDF
T.H. Green: epistemologia i filozofia polityczna
Studia Philosophica Wratislaviensia, , Strony 173 - 174
Ideały i praktyki
Studia Philosophica Wratislaviensia, , Strony 195 - 198
Trzy postacie transcendentalizmu
Studia Philosophica Wratislaviensia, , Strony 113 - 123
Recenzja: Demokracja i deliberacja [Anna Krzynówek, Rozum a porządek polityczny. Wokół sporu o demokrację deliberatywną]
Studia Philosophica Wratislaviensia, , Strony 145 - 146
Przedmiot i jego obraz. Realistyczna reinterpretacja filozofii nauki Pierre’a Duhema
Studia Philosophica Wratislaviensia, , Strony 151 - 156
Recenzja: Liberalizm i utylitaryzm: inspiracje i kontynuacje
Studia Philosophica Wratislaviensia, , Strony 219 - 222
Recenzja: Poszerzanie wspólnoty moralnej
Studia Philosophica Wratislaviensia, , Strony 121 - 124
Filozofia wobec aktualności
Studia Philosophica Wratislaviensia, , Strony 123 - 133
Recenzja: Pesymistyczni reformatorzy
Studia Philosophica Wratislaviensia, , Strony 153 - 156
Rozumienie historii komunikowania
Studia Philosophica Wratislaviensia, , Strony 127 - 132
Pobierz artykuł PDF
Władza, wiedza, informacja. Perspektywa filozoficzno-polityczna. [Sławomir Czapnik, Władza, media i pieniądze. Amerykańska ekonomia polityczna komunikowania. Wybrane zagadnienia]
Studia Philosophica Wratislaviensia, , Strony 155 - 159
Pobierz artykuł PDF
Enigmatyczność prawdy
Studia Philosophica Wratislaviensia, , Strony 127 - 137
Pobierz artykuł PDF
Ontologia polityczna zachłanności
Studia Philosophica Wratislaviensia, , Strony 151 - 155
Pobierz artykuł PDF
Detoksykacja równości
Studia Philosophica Wratislaviensia, , Strony 91 - 97
Pobierz artykuł PDF
Relatywizm: trzy perspektywy [Maksymilian Roszyk, Trzy sposoby podejścia do zagadnienia relatywizmu: A. MacIntyre, R. Rorty, P. Boghossian]
Studia Philosophica Wratislaviensia, , Strony 139 - 145
Pobierz artykuł PDF
Two Concepts of Recognition
Studia Philosophica Wratislaviensia, , Strony 49 - 68
Pobierz artykuł PDF
Editor’s Foreword
Studia Philosophica Wratislaviensia, Supplementary Volume, English Edition 2012, Strony 7 - 8
Pobierz artykuł PDF
Duty and Beauty. Evolutionary Ethics in Relation to the Darvinian Aesthetics
Studia Philosophica Wratislaviensia, Supplementary Volume, English Edition 2012, Strony 249 - 263
Pobierz artykuł PDF
Editor’s Foreword
Studia Philosophica Wratislaviensia, Supplementary Volume, English Edition 2013, Strony 7 - 7
Pobierz artykuł PDF
Political Aesthetics and the Urban Change
Studia Philosophica Wratislaviensia, Supplementary Volume, English Edition 2013, Strony 289 - 300
Pobierz artykuł PDF
Human Capabilities in Contemporary Cities. The Urban Social Engineering and its Limits
Studia Philosophica Wratislaviensia, Supplementary Volume, English Edition 2014, Strony 89 - 104
Pobierz artykuł PDF
Dyktat polityki [Cezary Kalita, Wspólnota versus społeczeństwo. Spór na temat istoty i funkcji wspólnoty oraz społeczeństwa z perspektywy filozofii społecznej]
Studia Philosophica Wratislaviensia, , Strony 137 - 144
Pobierz artykuł PDF
Hume, the Pyrrhonian [Zuzana Parusniková, „David Hume, Sceptic”, Springer, Heidelberg 2016, 124 pp.]
Studia Philosophica Wratislaviensia, , Strony 129 - 133
Pobierz artykuł PDF
Piękno i obowiązek. Etyka ewolucyjna a estetyka darwinowska
Lectiones & Acroases Philosophicae, 3, 2010, Ewolucja, filozofia, religia, Strony 175 - 201
Dynamiczna architektonika matematyki
Lectiones & Acroases Philosophicae, 2, 2009, Matematyka, filozofia, sztuka, Strony
Granice uzasadniania
Lectiones & Acroases Philosophicae, 1, 2008, Wiedza, wiara, uzasadnienie, Strony
Intermezzo
Lectiones & Acroases Philosophicae, 1, 2008, Wiedza, wiara, uzasadnienie, Strony
Ambasador polskiej humanistyki. Andrzej Walicki (1930–2020)
Studia Philosophica Wratislaviensia, , Strony 111-116
Pobierz artykuł PDF
Banalizacja transcendencji
Studia Philosophica Wratislaviensia, , Strony 137-141
Pobierz artykuł PDF