Artykuły:
O tym, co decyduje o naukowości badań przyrodniczych
Studia Philosophica Wratislaviensia, 6, 2011, z. 2, Strony
Pobierz artykuł PDF
Odpowiedź moim rzeczniko-krytykom
Studia Philosophica Wratislaviensia, 6, 2011, z. 2, Strony
Pobierz artykuł PDF
The Early Wittgenstein on Thought and World
Studia Philosophica Wratislaviensia, Suplementary Volume, English Edition 2012, Strony 71 - 77
Pobierz artykuł PDF
Odpowiedź moim krytykom
Studia Philosophica Wratislaviensia, , Strony 75-90
Pobierz artykuł PDF