Artykuły:
Klasyczna koncepcja prowidencji ludzkiej jako podstawa politologii
Studia Philosophica Wratislaviensia, 7, 2012, z. 2, Strony
Doświadczenie a metafizyka
Studia Philosophica Wratislaviensia, 10, 2015, z. 3, Strony 35 - 48
Pobierz artykuł PDF
Przez kulturę do natury ludzkiej
Studia Philosophica Wratislaviensia, 11, 2016, z. 3, Strony 7 - 16
Pobierz artykuł PDF
Zło w wymiarze ludzkim
Studia Philosophica Wratislaviensia, 12, 2017, z. 3, Strony 43 - 58
Pobierz artykuł PDF