Artykuły:
Filozofia Wasyla Sezemana a neokantyzm marburski
Studia Philosophica Wratislaviensia, 11, 2016, z. 4, Strony 81 - 96
Pobierz artykuł PDF