Artykuły:
Paradygmaty i rewolucje w nauce i technice
Studia Philosophica Wratislaviensia, 11, 2016, z. 4, Strony 131 - 145
Pobierz artykuł PDF