Artykuły:
Blaski i cienie projektu demokracji radykalnej Laclau i Mouffe
Studia Philosophica Wratislaviensia, 13, 2018, z. 1, Strony 105 - 108
Pobierz artykuł PDF