dr hab. Anna Paszkiewicz, prof. UWr

e-mail: anna.paszkiewicz@uwr.edu.pl

ORCID: 0000-0001-5144-6561

Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo

Zainteresowania naukowe: rosyjska literatura emigracyjna