Artykuły:
Память и забвение в повести Андрея Платонова „Котлован”
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 61-69
Pobierz artykuł PDF