Artykuły:
Role historické paměti v románech Viléma Hejla
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 391-399
Pobierz artykuł PDF