Artykuły:
Paměti českého disentu po roce 1989
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 435-442
Pobierz artykuł PDF