Artykuły:
Memorialny wymiar kultury staroserbskiej
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 459-471
Pobierz artykuł PDF