Artykuły:
Zleksykalizowane porównania w języku polskim i serbskim jako baza derywacyjna
Slavica Wratislaviensia, 154, 2011, Strony 101 - 120
Pobierz artykuł PDF
Władysław Lubaś, Polityka językowa, Komparacja Współczesnych Języków Słowiańskich 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009
Slavica Wratislaviensia, 154, 2011, Strony 187 - 191
Pobierz artykuł PDF
Norma a wariancja frazeologiczna w języku polskim oraz serbskim
Slavica Wratislaviensia, 156, 2012, Strony 93 - 110
Pobierz artykuł PDF
Zwrot frazeologiczny jako baza w polskiej i serbskiej derywacji międzyfrazeologicznej
Slavica Wratislaviensia, 157, 2013, Strony 141 - 157
Pobierz artykuł PDF
Derywacja frazeologiczna w  języku polskim i  serbskim
Slavica Wratislaviensia, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacja, przekład , Strony 159 - 168
Pobierz artykuł PDF
Język czarnogórski na rozdrożu. Główne kierunki polityki językowej w Czarnogórze po 1991 roku
Slavica Wratislaviensia, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 157 - 168
Pobierz artykuł PDF
Krytyka prób emancypacji śląszczyzny. Płaszczyzna prawno-ustrojowa, społeczno-polityczna i personalna
Slavica Wratislaviensia, 169, 2019, Strony 137 - 166
Pobierz artykuł PDF
Współczesny rozwój etnolektu śląskiego na tle językowych procesów emancypacyjnych w Europie
Slavica Wratislaviensia, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 10. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 101 - 109
Pobierz artykuł PDF
Leksyka współczesnego śląskiego języka literackiego
Slavica Wratislaviensia, , Strony 77-85
Pobierz artykuł PDF