Artykuły:
Barokni makabrizam
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 117 - 125
Pobierz artykuł PDF