Artykuły:
Telo ako inšpiračný zdroj poézie Mily Haugovej
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 789 - 795
Pobierz artykuł PDF