Artykuły:
Способы отражения ситуации интимизации в славянских и герман- ских языках
Slavica Wratislaviensia, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 7. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 127 - 135
Pobierz artykuł PDF