Artykuły:
Wykładniki formalne klas rzeczowników abstrakcyjnych w językach słowiańskich i germańskich
Slavica Wratislaviensia, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 7. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 259 - 263
Pobierz artykuł PDF