Artykuły:
Italija kao san i mòra: jedan primer iz srpske književnosti
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 39 - 47
Pobierz artykuł PDF