Artykuły:
Тело и его функции в ранней прозе Бориса Пастернака
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 361 - 368
Pobierz artykuł PDF
Noc, sen i bezsenność w powieści Borysa Pasternaka Doktor Żywago
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 249 - 256
Pobierz artykuł PDF