Artykuły:
Powitanie
Język a Kultura, Tom jubileuszowy, Strony 13 - 14
Pobierz artykuł PDF
Polsko-rosyjskie kontakty językowe i kulturowe. O niektórych fenomenach rosyjskiej historii w polskim dyskursie medialnym
Język a Kultura, Tom jubileuszowy, Strony 309 - 319
Pobierz artykuł PDF
Komsomolskaja Prawda: od ideologicznej tuby do tabloidu
Oblicza Komunikacji, 4, 2011, Tabloidy — język, wartości, obraz świata, Strony 109 - 117
Pobierz artykuł PDF
Ideologizacja polskich podręczników do nauki języka rosyjskiego – próba rekonesansu
Oblicza Komunikacji, 1, 2008, Ideologie w słowach i obrazach, Strony 193 - 205
Pobierz artykuł PDF
Władysław Nehring o Rosji. Rosja o Władysławie Nehringu
Onomastica Slavogermanica, , Strony 113 - 119
Pobierz artykuł PDF
Słowo wstępne
Slavica Wratislaviensia, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 7. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 9 - 9
Pobierz artykuł PDF
Rossica w tekstach Ryszarda Marka Grońskiego
Slavica Wratislaviensia, 156, 2012, Strony 159 - 177
Pobierz artykuł PDF
Dwa rossica w  polskim dyskursie politycznym ostatnich lat: łże-elity i  wykształciuchy
Slavica Wratislaviensia, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacja, przekład , Strony 397 - 405
Pobierz artykuł PDF
Kilka uwag o słownikach wyrazów obcych (na marginesie rozważań o statusie rusycyzmów we współczesnej polszczyźnie)
Oblicza Komunikacji, Fascinatio studiorum linguarum, Strony 341-350
Pobierz artykuł PDF