Artykuły:
Religious aspects of Kheraskov’s poetry
Slavica Wratislaviensia, 160, 2015, Strony 7 - 18
Pobierz artykuł PDF
Catherine II: the head of the Orthodox church
Wrocławskie Studia Wschodnie, Dwadzieścia lat „ Wrocławskich Studiów Wschodnich”, Strony 13 - 39
Pobierz artykuł PDF