Artykuły:
Синестетична інтенція словесного образу
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły 2, Strony 201 - 210
Pobierz artykuł PDF