Artykuły:
Piękni bohaterowie Jordana Jowkowa w  świetle Bergsonowskiej koncepcji „tyranii wzroku”
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły 2, Strony 389 - 398
Pobierz artykuł PDF