Artykuły:
Ukraińska terminologia informatyczna: stan, problemy, zapożyczenia
Slavica Wratislaviensia, 154, 2011, Strony 121 - 132
Pobierz artykuł PDF
Informatyka, ukraińska rzeczywistość IT, ukraińskie słownictwo komputerowe
Slavica Wratislaviensia, 152, 2010, Strony 131 - 141
Pobierz artykuł PDF
Ukraińskie rzeczowniki odczasownikowe na -ння, -ття – ich występowanie i funkcje syntaktyczne w tekście plików pomocy programu MS Office 2003
Slavica Wratislaviensia, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 7. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 83 - 91
Pobierz artykuł PDF
Ukraińskie nazwy głównych podzespołów komputerowych: ich typy i struktura
Slavica Wratislaviensia, 156, 2012, Strony 111 - 125
Pobierz artykuł PDF
Między Wschodem a Zachodem. Z dziejów kultury pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego, red. W. Kołbuk, A. Nowacki, L. Puszak, Wydawnic two KUL, Lublin 2010, ss. 374
Slavica Wratislaviensia, 156, 2012, Strony 211 - 218
Pobierz artykuł PDF
Ukraińskie słowniki terminologii informatycznej (1990–2010)
Slavica Wratislaviensia, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacja, przekład , Strony 179 - 188
Pobierz artykuł PDF
Fora i blogi informatyczne w świetle wybranych zagadnień składni języka ukraińskiego. „Ja” a komunikacja internetowa
Slavica Wratislaviensia, 162, 2016, Strony 91 - 102
Pobierz artykuł PDF
Strony internetowe sklepów komputerowych jako źródło ukraińskiego słownictwa informatycznego
Slavica Wratislaviensia, 164, 2017, Strony 117 - 130
Pobierz artykuł PDF
Z problematyki nazewnictwa grzybów wielkoowocnikowych w języku ukraińskim i polskim — przegląd źródeł
Slavica Wratislaviensia, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 169 - 178
Pobierz artykuł PDF
Piotr Michałowski, Podstawy modelowania terminograficznego, wydanie na zlecenie Instytutu Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017, ss. 232.
Slavica Wratislaviensia, 169, 2019, Strony 188 - 190
Pobierz artykuł PDF
Zapożyczenia w ukraińskiej terminologii mykologicznej
Slavica Wratislaviensia, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 10. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 77 - 88
Pobierz artykuł PDF
Rzeczywistość posttotalitarna a sytuacja ukraińskiego słownictwa informatycznego
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, Między pamięcią a zapomnieniem. Trauma postkomunistyczna, Strony 171 - 181
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Łarysa Masenko, Język i polityka, tłum. i red. nauk. A. Bracki, Wydawnictwo Athenae Gedanenses, Gdańsk 2012
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, Między pamięcią a zapomnieniem. Trauma postkomunistyczna, Strony 336 - 338
Pobierz artykuł PDF
O sposobach tworzenia terminów mykologicznych w języku ukraińskim (na materiale „Словника-довідника з альгології та мікології” Zwenyslawy Kałyneć-Mamczur)
Slavica Wratislaviensia, , Strony 99-115
Pobierz artykuł PDF