Artykuły:
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek, „Jazyk příhraničního mikrosvěta běžna mluva Těšíňanů v ČR”, „Język przygranicznego mikroświata mowa potoczna mieszkańców Zaolzia”, Ostrava 2014
Slavica Wratislaviensia, 164, 2017, Strony 187 - 189
Pobierz artykuł PDF
Gwara warszawska jako medium w procesie zapożyczania z języka rosyjskiego do polszczyzny
Slavica Wratislaviensia, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 179 - 191
Pobierz artykuł PDF
Przysłówki i wyrażenia adwerbialne pochodzenia rosyjskiego w języku polskim (I)
Slavica Wratislaviensia, 166, 2018, Strony 147 - 159
Pobierz artykuł PDF
Dominujące elementy obcojęzyczne w wybranych słowiańskich dialektach miejskich ze szczególnym uwzględnieniem dialektu miejskiego Ostrawy
Slavica Wratislaviensia, 170, 2019, Strony 135 - 145
Pobierz artykuł PDF
Irena Bogoczová, "Polszczyzna za Olzą", Uniwersytet Ostrawski, Ostrawa 2018, ss. 149
Slavica Wratislaviensia, 170, 2019, Strony 186 - 189
Pobierz artykuł PDF
O dwóch podejściach do badań dialektów miejskich w Polsce i Czechach
Slavica Wratislaviensia, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 10. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 89 - 99
Pobierz artykuł PDF
Z okazji siedemdziesięciolecia słów kilka o Jubilacie
Slavica Wratislaviensia, , Strony 11-23
Pobierz artykuł PDF