[1]
Antošová, M. 2022. Nákaza a jej sémantické polohy v románe „Atómy Boha“. Slavica Wratislaviensia. 177, (grudz. 2022), 181–194. DOI:https://doi.org/10.19195/0137-1150.177.16.