[1]
Pytel-Pandey, D. 2011. Lesław Cirko, Akceptacja w komunikowaniu się. Między preskryptywizmem a permisywizmem, Atut, Wrocław 2009. Slavica Wratislaviensia. 154, (sty. 2011), 184–187.