[1]
Lis-Wielgosz, I. 2012. Sen w strategii literackiej i ideologicznej na wybranych przykładach z serbskiej hagiografii. Slavica Wratislaviensia. 155, (grudz. 2012), 19–25.