[1]
Komisaruk, E. 2012. Sen — najrealniejszy z bytów? Motywy oniryczne w rosyjskiej prozie kobiecej początku XX wieku opowiadania On oraz Sny Jewdokii Nagrodskiej. Slavica Wratislaviensia. 155, (grudz. 2012), 191–199.