[1]
Skotnicka, A. 2012. Na brzegach snu: zasypianie i przebudzenie w utworach współczesnej prozy rosyjskiej. Slavica Wratislaviensia. 155, (grudz. 2012), 267–279.