[1]
Krajník, F. 2012. „Slušie-li lidu křesťanskému věřiti sennému vidění a jeho výkladóm“: Snář mistra Vavřince v kontextu středověké snové nauky. Slavica Wratislaviensia. 155, (grudz. 2012), 329–336.