[1]
Češka, J. 2012. Sen jako strategia narracyjna poetyka powieściowa Milana Kundery. Slavica Wratislaviensia. 155, (grudz. 2012), 373–382.