[1]
Sielicki, R. 2012. Przeplatanie się motywów śmierci i snu w powieści Jana Balabána Zeptej se táty. Slavica Wratislaviensia. 155, (grudz. 2012), 393–401.