[1]
Změlík, R. 2012. Bdělý sen zhlediska textové strategie Nervalovy Aurelie. Slavica Wratislaviensia. 155, (grudz. 2012), 403–413.