[1]
Ściepuro, A. 2012. Marzenie senne jako proces psychiczny na przykładzie wiersza Sen Wisławy Szymborskiej . Slavica Wratislaviensia. 155, (grudz. 2012), 423–428.