[1]
Żygadło-Czopnik, D. 2013. Jaroslava Rudiša wariacje na temat pewnego miasta. Slavica Wratislaviensia. 157, (wrz. 2013), 107–115.