[1]
Malej, I. i Tyszkowska-Kasprzak, E. 2015. Bibliografia prac Profesor Krystyny Galon-Kurkowej. Slavica Wratislaviensia. 158, (luty 2015), 13–20.