[1]
Tyszkowska-Kasprzak, E. 2017. Staruszkowie w opowiadaniach Jurija Mamlejewa (cykl „Koniec wieku”). Slavica Wratislaviensia. 163, (mar. 2017), 289–300. DOI:https://doi.org/10.19195/0137-1150.163.25.