[1]
Żygadło-Czopnik, D. 2017. Starość — (anty)fenomen społeczno-kulturowy w twórczości literackiej Jiřiny Šiklovej. Rekonesans badawczy. Slavica Wratislaviensia. 163, (mar. 2017), 611–622. DOI:https://doi.org/10.19195/0137-1150.163.51.