[1]
Jakóbiec-Semkowowa, M. 2017. Бојовић Злата, „Историја дубровачке књижевности” Српска књижевна задруга књ. 711, Београд 2014. Slavica Wratislaviensia. 164, (lis. 2017), 177–182. DOI:https://doi.org/10.19195/0137-1150.164.15.