[1]
Juszczak, B. 2018. Gwara warszawska jako medium w procesie zapożyczania z języka rosyjskiego do polszczyzny. Slavica Wratislaviensia. 165, (luty 2018), 179–191. DOI:https://doi.org/10.19195/0137-1150.165.16.