[1]
Rodziewicz, B. 2018. „Gdybym był bogaty…” Bogactwo jako jednostka aksjotyczna w  świadomości językowej Polaków, Rosjan i Niemców. Slavica Wratislaviensia. 165, (luty 2018), 339–347. DOI:https://doi.org/10.19195/0137-1150.165.30.