[1]
Kaczmarska, E., Škodová, S. i Rosen, A. 2018. Deminutiva v češtině a polštině s důrazem na popis jejich užití v tzv. žákovském mezijazyce. Slavica Wratislaviensia. 165, (luty 2018), 357–368. DOI:https://doi.org/10.19195/0137-1150.165.32.