(1)
Antošová, M. Nákaza a Jej sémantické Polohy V románe „Atómy Boha“. swr 2022, 177, 181-194.