(1)
Pytel-Pandey, D. Lesław Cirko, Akceptacja W Komunikowaniu się. Między Preskryptywizmem a Permisywizmem, Atut, Wrocław 2009. swr 2011, 154, 184-187.