(1)
Češka, J. Sen Jako Strategia Narracyjna Poetyka powieściowa Milana Kundery. swr 2012, 155, 373-382.