(1)
Żygadło-Czopnik, D. Starość — (anty)fenomen społeczno-Kulturowy W twórczości Literackiej Jiřiny Šiklovej. Rekonesans Badawczy. swr 2017, 163, 611-622.