(1)
Jakóbiec-Semkowowa, M. Бојовић Злата, „Историја дубровачке књижевности” Српска књижевна задруга књ. 711, Београд 2014. swr 2017, 164, 177-182.