(1)
Jaroszewicz, H. Język czarnogórski Na rozdrożu. Główne Kierunki Polityki językowej W Czarnogórze Po 1991 Roku. swr 2018, 165, 157-168.