(1)
Karasiński, A. Tendencja Rozwojowa Futurum W języku Serbskim W świetle bałkanologii. swr 2018, 165, 209-216.